>>NIEUWSBRIEF, mei 2017, jaargang 2

NIEUWSBRIEF, mei 2017, jaargang 2

01-06-2017

Weesp Dementievriendelijk

NIEUWSBRIEF, mei 2017, jaargang 2

1. Alzheimercafé Weesp van juni 2017.

Zoals altijd is de locatie weer Hotel het Hart van Weesp, Herengracht 35 te Weesp. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Toegang en koffie/thee zijn gratis.

Deze keer aandacht voor het project Samen Dementievriendelijk. Dit project is vorig jaar van start gegaan en heeft als doel om in de komende 5 jaar Nederland bewust te maken van de impact van dementie op onze samenleving. Hoe kunnen wij dementie in het dagelijks leven herkennen en wat kunnen wij betekenen voor mensen met dementie. Wilt u vast kennismaken met het project? Op internet staat een mooi filmpje. Bekijk hier het filmpje.

Of klik op: https://samendementievriendelijk.nl/pr-actie?utm_source=afdelingen_AN&utm_campaign=pr-stunt&utm_medium=bericht

2. Verslag van Het Alzheimercafe van 2 maart 2017.

Op 6 april was geriater Carolien van Rees van Tergooi Ziekenhuizen onze gastspreekster. Zij ging onder andere in op het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie en de functie van de geheugenpoli. Wanneer is het zinvol om daar naar toe te gaan? Het was een mooie en leerzame avond.

3. Mantelzorgers bijeenkomst

22 mei organiseren de gemeente Weesp en Versa

een informatiemarkt voor mantelzorgers die zorg dragen voor  een chronisch zieke partner, ouder of kind.

Deze avond is bedoeld voor alle mantelzorgers in Weesp en mantelzorgers van wie de naaste in Weesp woont. Datum, locatie en tijdstip zijn:

Maandagavond  22 mei van 19.30 tot 21.30 uur, Papelaan 99 te Weesp.

Natuurlijk zijn ook wij van Weesp Dementievriendelijk aanwezig. Wij verzorgen deze avond een kleine workshop. Hierin vertellen wij iets over wat wij als werkgroep in onze gemeente willen bereiken en daarbij vooral over een methode om mantelzorgers te ontlasten. Wij brengen hierbij vrienden, familieleden en vrijwilligers  samen en bespreken dan de mogelijkheden voor hulp. 

Voor meer informatie over de avond zelf: Houd de lokale media deze week in de gaten.

3. Facebookpagina Weesp Dementievriendelijk

Heeft u een Facebookpagina? Dan kunt u nu vrienden worden met Weesp Dementievriendelijk. Dan bent u altijd op de hoogte van de activiteiten in onze stad en kunt u bovendien uw reactie laten horen!

4. Lotgenotencontact.

Wij kregen de volgende informatie van Marianne Verstijnen van Versa Welzijn. Misschien iets voor u?

Lotgenotencontact is een gelegenheid waarbij mantelzorgers met vergelijkbare situaties elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen rondom de behandeling van een thema, zoals maandelijks in het Alzheimercafé van Weesp en de informatiemarkt voor mantelzorgers op 22 mei 2017, Papelaan 99 te Weesp.

Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor gespreksgroepen met andere mantelzorgers onder begeleiding van een deskundige medewerker.

Contactgroepen met lotgenoten hebben als voordeel:

dat u een platform heeft om te praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, waardoor de deelnemers begrijpen waar u het over heeft;

dat u uw verhaal vertelt aan mensen die ervoor open staan;

dat er tips uitgewisseld kunnen worden over de zorg, bijvoorbeeld m.b.t. inzet hulp;

dat u kunt vertellen of leren hoe om te gaan met de ervaren knelpunten;

dat “gedeelde smart” vaak “halve smart” is;

dat ondanks de moeilijke situatie, de bijeenkomsten meestal heel gezellig zijn.

Bij voldoende belangstelling kan er in Weesp weer een lotgenotengroep voor mantelzorgers opgestart worden.’

U kunt zich wenden tot,

Marianne Verstijnen

mverstijnen@versawelzijn.nl

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2017. 

Wilt u reageren op deze mail, heeft u een tip of idee of wilt u zomaar iets kwijt, dan kunt u ons mailen. Ons emailadres is:

weespdementievriendelijk@gmail.com

Gerard Herderscheê

Ton Koot