>Agenda

Agenda

Gratis theateravond voor mantelzorgers en vrijwilligers | een leerzame en gezellige avond

Mantelzorgers en vrijwilligers die zich bekommeren om het lot van mensen met dementie verdienen het om een goede begeleiding te krijgen. Bovendien moeten zij van tijd tot tijd flink verwend te worden. Vandaar dat de ‘Werkgroep dementievrien-delijk Huizen’ heeft besloten om een deel van het subsidie-bedrag dat de Gemeente Huizen ter beschikking heeft gesteld te gebruiken om mantelzorgers en vrijwilligers in heel Het Gooi zowel een leerzame als leuke theateravond te gunnen.

Op woensdag 31 januari 2018 treedt de groep ‘Ervarea’ uit Amersfoort op met het humoristische en van tijd tot tijd aangrijpende stuk ‘De dementie van Jet en Harrie’. 

Plaats van handeling: de Kruiskerk, Jacob van Wassenaerstraat 1, 1272 BP Huizen. Inloop van 19:00 uur tot 19:25 uur en aanvang van de voorstelling om 19:30 uur. Na afloop, dat zal zijn omstreeks 21:45 uur, is er een hapje en een drankje.

 

Op de website van Ervarea (www.ervarea.nl) lezen we:

“Regelmatig spelen wij in onze eigen ruimte de voorstelling 'De dementie van Jet en Harrie'. Alles lijkt goed te gaan als Jet en Harrie beiden met pensioen gaan. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Jet blijkt te lijden aan de ziekte van Alzheimer. We volgen Jet en Harrie van het moment dat er niets aan de hand is totdat Jet is opgenomen op een

verpleegafdeling, De voorstelling laat mensen lachen en huilen en geeft een inkijk in het proces van de patiënt en haar mantelzorger. De theaterscènes worden afgewisseld met stukjes kennisoverdracht en korte oefeningen. De voorstelling wordt op verzoek ook op locatie gespeeld.”

Omdat we als organisatie natuurlijk graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, vragen we mantelzorgers en vrijwilligers om zich aan te melden. Ofschoon er in de zaal ruim tweehonderd mensen een plaats kunnen vinden, geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.

AANMELDING

Aanmelden kunt u zich onder vermelding van uw naam, E-mailadres, telefoonnummer en het aantal bezoekers op theatervoorstelling2018@hotmail.com  U krijgt bericht dat uw aanmelding is binnengekomen, dat er op uw komst wordt gerekend.

We rekenen erop dat we op de bewuste avond een groot aantal mantelzorgers en vrijwilligers kunnen verwelkomen.

Namens de Werkgroep dementievriendelijk Huizen,

Cees Croes

Vaste activiteiten

Dementheek, Loosdrecht

Programma Alzheimercafé januari t/m april 2018 | Huizen

Elke 3e donderdag van de maand
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Plaats: Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271 RP Huizen.

Periode januari t/m april 2018: 

18 januari: Valpreventie

Naast de omvang van het probleem 'vallen' zal er vanavond gekeken worden naar de omstandigheden van een val en de gevolgen ervan in de thuissituatie. Wat kun je zelf of als mantelzorger doen om de kans op vallen te verkleinen?

Gastspreker: Laura den Boeft, fysiotherapeute Amaris Voor Anker

15 februari: Ondersteuning thuis voor mensen met dementie

Informatiebijeenkomst voor mantelzorgers en professionals, om u vertrouwd te maken met het gebruik van de gratis Keuzehulp. Tevens wordt informatie gegeven over de DemenTheek in de regio. Zowel de Keuzehulp als de DemenTheek kunnen praktische ondersteuning bieden bij het thuis wonen met dementie.

Gastspreker: Doret Brandjes, projectleider FIT

15 maart: Veranderd gedrag, veranderd contact

Bij mensen met een dementiesyndroom verandert het gedrag en dat verschilt van persoon tot persoon. Welke gedragsveranderingen en belevingsfasen zijn er en hoe ga je hier als naaste het beste mee om? Wat betekent dit voor het onderlinge contact? Welke gouden regels zijn er?

Gastspreker: Willemijn van der Vleuten, GZ-psycholoog

19 april: Dagactiviteiten

Mensen met geheugenproblemen krijgen steeds meer moeite met het beginnen en deelnemen aan activiteiten. Door geheugenverlies en verwardheid weet men vaak niet meer hoe de dagelijkse dingen aan te pakken. Samen activiteiten uitzoeken die passen bij wat iemand kan en wil, kan het leven weer zin en kleur geven.

Gastspreker: Henk Jolink, Geheugenhuis Huizen

Programma Alzheimercafé januari t/m april 2018 | Weesp

Elke 1e donderdag van de maand
Tijd : 19.30 - ca. 21.15 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Plaats: Restaurant ‘Hart van Weesp’, Herengracht 35, Weesp.

4 januari: De notaris

Vanavond een avond over testamenten, volmachten en levenstestamenten. Wat zijn de verschillen en wanneer zijn zij van belang om te maken? En waarom zijn zij juist van belang voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s).

Gastspreker: Dhr N. van de Griend, notaris van Elten Van de Griend

1 februari: Dementie en mondverzorging

Iemand met dementie heeft steeds meer hulp nodig bij dagelijkse handelingen. Ook bij de verzorging van de mond en tanden. Iemand met dementie kan soms niet aangeven dat hij of zij pijn heeft aan het gebit. Dit kan invloed hebben op het eet- en drinkgedrag. Het is goed om in een vroeg stadium de tandarts te vragen om een lange-termijn aanpak.

Gastspreker: mevr. P.J. van Bruggen, tandarts geriatrie Hilversum

1 maart: De Geheugenpoli

Wanneer iemand vergeetachtig wordt roept dit bij de familie en mantelzorger soms vragen op. Bestaat het vermoeden dat er sprake is van een vorm van dementie, dan verwijst de huisarts door naar de geheugenpoli voor een onderzoek. Vanavond vertelt Carolien van Rees hoe zo’n onderzoek er uit ziet en wat het belang is van een diagnose. Natuurlijk is er weer alle ruimte voor uw vragen.

Gastspreker: Carolien van Rees, Geriater Tergooi Ziekenhuis

5 april: Casemanager Dementie

De casemanager is een vertrouwde, vaste persoon. Hij of zij komt bij u thuis en helpt u door uitleg over de ziekte en de gevolgen ervan. Annette van Ommeren is casemanager dementie. Zij gaat vanavond in op wat een casemanager kan betekenen voor iemand met dementie of met geheugenproblemen en zijn of haar mantelzorger. Ook kan zij u adviseren over hoe om te gaan met veranderd gedrag.

Gastspreker: Annette van Ommeren

 

Programma Alzheimercafé januari t/m april 2018 | Hilversum Wijdemeren

Elke 2e woensdag van de maand.
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur). 
Plaats: Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum (parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis) 
Informatie : alzheimercafe.hilversum@gmail.com  06-2095.1875

10 januari:  Ondersteuning bij zelfstandig blijven wonen met behulp van praktische hulpmiddelen

In een stimulerende leefomgeving ervaren mensen met dementie dat de kwaliteit van leven langer in stand blijft en zelfs kan verbeteren. Wat bieden de bestaande hulpmiddelen voor mogelijkheden?

Gastspreker: Jacqueline Rempt, Dementiewinkel

14 februari:  Verschillende vormen van dementie

Dementie is een verzamelnaam voor ziektebeelden waarbij geheugenproblemen meestal op de voorgrond staan. Vanavond zal een geriater dieper ingaan op deze verschillende vormen van dementie en de veranderingen waarmee men in het algemeen te maken krijgt.

Gastspreker: J. Schuur, klinisch geriater Tergooi Ziekenhuizen

14 maart: Intimiteit (en seksualiteit)

Dementie maakt een relatie steeds minder gelijkwaardig; de persoon met dementie wordt steeds minder gesprekspartner, kameraad, minnaar. De partner wordt steeds meer de verzorger. Hoe kun je hier mee omgaan en hoe hou je je staande?

Gastspreker: Chris Bavinck, GGZ centraal

11 april: Gedragsveranderingen en dementie

Mensen met dementie kunnen allerlei gedrags -en stemmingsproblemen hebben. Hoezeer het veranderde gedrag als probleem wordt ervaren, wisselt nogal en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger. Inzicht in de oorzaken van de gedrags-en stemmingsproblemen helpt. 

Gastspreker: Johan Smits, psycholoog Inovum

Onvergetelijk Singer - Speciale rondleiding door museum | Laren

Een ontspannen en inspirerende middag bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers

Dat is het doel van Onvergetelijk Singer. Tijdens deze bijzondere rondleiding wordt er samen gekeken naar kunst aan de hand van een maandelijks wisselend thema. De deelnemers krijgen door vragen te beantwoorden en creatieve opdrachten uit te voeren de mogelijkheid om hun eigen observaties, verhalen en ervaringen te delen, zonder daarbij terug te hoeven vallen op het kortetermijngeheugen. Bijzonder is dat dit niet alleen leidt tot een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, maar dat het ook positieve effecten heeft voor mantelzorgers en de relatie tussen hen beiden.Singer Laren biedt met Onvergetelijk bovendien een veilige en verrassende omgeving om met lotgenoten in contact te komen.

Data  Iedere eerste vrijdag van de maand
Tijd   14:30 - 16:00 uur
Prijs   € 8,50 per persoon inclusief museumentree. Met Museumjaarkaart € 3,00 per persoon.
           
Reserveren is noodzakelijk via receptie@singerlaren.nl

Groepen zijn van harte welkom, ook op andere dagen en tijden.
De kosten zijn € 90,00 per groep van maximaal 12 personen, inclusief museumentree.
Mail naar receptie@singerlaren.nl of bel 035 539 39 56 om de mogelijkheden te bespreken.

maandag 18 t/m vrijdag 22 september | Wereld Alzheimerdag 2017

Activiteiten in het kader van Wereld Alzheimerdag: zie "Wereld Alzheimerdag 2017"